Y Ê U

Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời....

最佳季节::Tháng 6, 7, 8, 12.
热门地点:Hội An, Đà Nẵng, Huế, Bà Nà, Đà Lạt, Hạ Long

Những điểm đến lãng mạng

Cùng nhau thăng hoa và dân trào cảm xúc